Wstecz Stanford – Center for Social Innovation

Centrum Innowacji Społecznych na Uniwersytecie Stanford
www.gsb.stanford.edu/experience/about/centers-institutes/csi

Proponowany przez centrum program nauczania wykorzystuje ramy akademickie i opiera się na doświadczeniach studentów i specjalistów a także na rzeczywistych, „własnoręcznych” odkryciach.

Program wspiera kadrę w rozwijaniu kursów, które są zakorzenione w podstawach innowacji społecznych, takich jak pomiar wpływu, projektowanie skupione na człowieku, myślenie systemowe i podejście międzysektorowe. Studenci mają możliwość ukierunkowania swoich studiów i skupienia pracy zgodnie z ich podejściem do wpływu społecznego. Nauka odbywa się przez działanie: wizyty studyjne, praca z mentorem lub udział w komisji inwestycyjnej, dzięki czemu mogą osobiście doświadczyć jak ich wykształcenie może doprowadzić do zmian. Studenci, którzy zdecydują się założyć lub dołączyć do organizacji społecznej lub środowiskowej mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Centrum zaprojektowało „kompas wpływu” [ang. Impact Compass], który pomaga w określeniu wpływu i ukierunkowuje pracę nad jego osiągnięciem. Definiując sześć kluczowych wartości stworzyć możemy wizualizację kompasu naszego projektu i przeczytać krótką analizę i ogólne wskazówki.

link: IMPACT COMPASS

Platforma zapewnia dostęp do darmowych materiałów do nauki i źródeł wiedzy dla innowatorów i edukatorów.

Tagi