Fundusze UE
RP
UE

Trwające nabory

Istnieje wiele podmiotów i programów, które wspierają przyszłe innowatorki i innowatorów w ich działaniach. Najczęściej kryją się pod wymyślnymi nazwami "inkubatorów", "akceleratorów" czy "klastrów". Pomagają merytorycznie i finansowo w rozwinięciu oraz przetestowaniu pomysłów na innowacje społeczne. W tym miejscu znajdziesz informacje o aktualnie trwających naborach do takich inicjatyw.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza siódmy otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ich sytuacji na rynku pracy i rzeczywistości zawodowej.

Konkurs skierowany jest do uczelni wyższych, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i innych podmiotów o udokumentowanym dorobku badawczym w zakresie problematyki społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Ma na celu zachęcenie badaczy_czki do tworzenia takich nowatorskich rozwiązań, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami prowadzić bardziej aktywne życie zawodowe lub usuną bariery, stojące na drodze do ich lepszego włączenia społecznego.

Dofinansowane zostaną projekty badawcze dotyczące problematyki rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, między innymi: badania diagnozujące sytuację społeczną i ekonomiczną osób z niepełnosprawnościami, dotyczące ich integracji bądź rehabilitacji, czy oceny sprawności działania systemu rehabilitacji.

Wnioski można składać do 21 czerwca 2023 r. do godz. 10.00

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków znajdziesz na stronie organizatora.

Skip to content