Fundusze UE
RP
UE

Wstecz 2. Festiwal Innowacji Społecznych i Technologii

Zdjęcie przedstawia grupkę osób dyskutujących z mikrofonami na fotelach na tle wyświetlonym na rzutniku. Zdjęcie oznaczone jest logo SOC TECH HUB.
Tworzona przez SOC TECH LAB impreza ma za zadanie promować innowacje społeczne i technologie, zachęcać do wdrażania tych z nich, które są sprawdzają się w praktyce. Tegorocznym tematem przewodnim festiwalu jest „Różnorodność w organizacjach”.

Zapraszamy do udziału w 2. Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii, który odbędzie się 19-20 października 2023 r. we Wrocławiu. Tegorocznym tematem przewodnim będzie „Różnorodność w organizacjach”. W programie Festiwalu panele dyskusyjne i prezentacje z udziałem gości z biznesu, administracji publicznej oraz sektora organizacji non-profit. W drugim dniu odbędzie się Ideathon, podczas którego zespoły z całej Polski będą tworzyć koncepcje innowacji społecznych wspierających działania na rzecz różnorodności w organizacjach. Rejestracja na wydarzenie zostanie uruchomiona 4 września 2023 r.

Festiwal powstał z potrzeby stworzenia PRZESTRZENI do wymiany idei, pomysłów, doświadczeń i wymiany kontaktów oraz budowania współpracy międzysektorowej. To przede wszystkim promowanie innowacji społecznych i technologii we współpracy z biznesem oraz zachęcanie do ich tworzenia i implementowania tych, które są realizowane z powodzeniem. Prezentowane przykłady powinny być inspiracją do implementacji i tworzenia nowych.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Karty Różnorodności. Partnerami wydarzenia są: Katalizator Innowacji Społecznych, Fundacja Stocznia, Fundacja Studio M6, Studenckie Forum Business Centre Club. Patronatem biznesowym wydarzenie objęła Dolnośląska Loża Business Centre Club oraz Dolnośląscy Pracodawcy. Patronat wspierający przyznał Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej, a patronaty medialne objęli: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Portal Wroclaw.pl, Portal NGO.pl oraz Portal branżowy HR Polska.

 

Strona Festiwalu: https://soctechlab.org/festiwal/

Program Festiwalu: https://soctechlab.org/festiwal/edycja-2023/program/

Gdzie?

Wrocław

Kiedy?

19 i 20 października 2023

Dla kogo?

  • Działów HR/CSR odpowiedzialnych za realizację działań na rzecz różnorodności w organizacjach.
  • Przedstawicieli/-ek nauki, zajmujących się tematyką funkcjonowania, tworzenia i implementowania innowacji społecznych i technologii w obszarze różnorodności.
  • Organizacji sektora non-profit, które działają na rzecz różnorodności poprzez tworzenie i implementowanie innowacji społecznych i technologii.
  • Jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują działania w obszarze różnorodności.

 

Źródło: https://soctechlab.org/festiwal/

Skip to content