Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Fundusz Tutaj

logo Funduszu Tutaj
"Rezyliencja" to zdolność do regeneracji straconych sił, przystosowywania się do zmiennych warunków i trudnej rzeczywistości. Rozumiana zarówno jako proces jak i umiejętność jest niezwykle ważną częścią życia osób z doświadczeniem migracyjnym. Z tego powodu Ashoka uruchomiła Fundusz Tutaj - program wspierający inicjatywy na rzecz rezyliencji, czyli takie, które walczą z barierami na drodze do adaptacji migrantów i migrantek.

Pierwszy z naborów do programu już ruszył i potrwa do 4 czerwca.

Dla kogo?

Program skierowany jest do zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa w Polsce.

Jak to działa?

Ashoka przeprowadziła badanie ekosystemu wspierania osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w Polsce, a jego wnioski opisała raporcie dostępnym na stronie programu.

Inicjatywy zgłaszane do funduszu powinny odpowiadać na problemy zidentyfikowane w badaniu, między innymi:

  • Brak rozwiązań wspierających grupy o szczególnych potrzebach pośród migrantów (m.in. osoby 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby LGBTQ+, matki z małymi dziećmi, osoby po doświadczeniach tortur i przemocy)
  • Trudność w poszukiwaniu informacji i nawigowaniu w systemach
  • Dyskryminacja na rynku pracy
  • Dzieci poza systemem edukacji i brak polityk integracyjnych w ramach systemu szkolnictwa
  • Brak lokalnych sieci/włączenia w życie lokalne, sąsiedzkie, społeczne

Program podzielony jest na trzy ścieżki, nakierowane na różne cele:

  • Ścieżka Programy – dotyczy dużych, przekrojowych problemów i współpracy na rzecz integracji;
  • Ścieżka Eksperymenty – polega na testowaniu innowacyjnych rozwiązań dotyczących zidentyfikowanych przez twórców funduszu problemów, obszarów lub grup docelowych;
  • Ścieżka Ekosystem – skierowana do organizacji realizujących cele na poziomie zmiany systemowej.

Jak się zgłosić?

Obecnie (od 8 maja do 4 czerwca) trwa nabór w ramach ścieżki Programy

Na podlinkowanej podstronie znajdziesz regulamin funduszu, szczegółowe informacje dotyczące naboru, a także formularz zgłoszeniowy

 

Źródło: Tekst na podstawie informacji prasowych ze strony fundusztutaj.pl

Skip to content