Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Konferencja „Włącz się w przyszłość innowacji”

logo inkubatora Włącznik innowacji społecznych (dłoń wciskająca coś palcem wskazującym) oraz hasło "Włącz się w przyszłość innowacji. W tle sylwetki ludzi siedzących na konferencyjnej widowni.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie organizuje konferencję na temat innowacji społecznych związanych z włączeniem społecznym i poprawą jakości życia osób z grup defaworyzowanych.

„Włącz się w przyszłość innowacji” będzie okazją do poznania nowatorskich rozwiązań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wypracowanych w Inkubatorze Włączenia Społecznego. Nie zabraknie również rozmów z innowatorami i innowatorkami, którzy za nimi stoją i wspólnego spojrzenia na ich dalsze perspektywy rozwoju. W trakcie wydarzenia będzie dostępna Strefa Innowacji, w której będzie można poznać, dotknąć i skorzystać z innowacji społecznych.

Gdzie?

Premier Kraków Hotel, ul. Opolska 14a Kraków

Kiedy?

9 października 2023, w godzinach 10:00-15:30

Jak się zgłosić?

Do 29.09.2023 wyślij informację o chęci uczestnictwa na adres: iws@rops.krakow.pl

Skip to content