Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Logotyp Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza nowy konkurs na inkubację oraz akcelerację innowacji społecznych. Konkurs odbywa się w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Konkurs obejmuje projekty wspierania mikro-innowacji społecznych, które musi odbywać się na dwa sposoby. Przez inkubację (opracowywanie, rozwijanie, testowanie i upowszechnianie nowych pomysłów na innowacyjne usługi, produkty, modele działania) oraz  poprzez akcelerację, czyli udoskonalanie, przygotowanie do wdrożenia na szerszą skalę przetestowanych wcześniej rozwiązań.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział tylko te podmioty, które były zaangażowane w roli Lidera lub Partnera w realizację projektu:

  • w ramach pierwszej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15)

i jednocześnie

  • były Liderem lub Partnerem w drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) lub konkursie na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18)

Wniosek konkursowy może złożyć także inna organizacja pod warunkiem, że zawrze partnerstwo z podmiotem spełniającym dwa powyższe warunki.

Jak się zgłosić?

W terminie do 18 września 2023 należy wypełnić wniosek konkursowy w systemie SOWA EFS. Do skorzystania z aplikacji niezbędne jest założenie konta na stronie internetowej www.sowa2021.efs.gov.pl

Dowiedz się więcej

20 lipca 2023 roku, w godzinach 13:00-16:00, odbędzie się spotkanie online dla potencjalnych wnioskodawców. Wszystkie zainteresowane spotkaniem osoby proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl do 18 lipca 2023 roku.

Dodatkowe informacje, regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne/

Skip to content