Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Praca z uczniem neuroróżnorodnym | szkolenie online

Neuroróżnorodność to stosunkowo nowe podejście w myśleniu, między innymi, o osobach ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkania wyjaśnimy, skąd się wzięło oraz co wnosi do pracy z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Następnie zaprezentujemy program Tutoring Koleżeński - metodę wspierania osób ze spektrum autyzmu w szkole, która powstała w zgodzie z tym podejściem.

Dla kogo? 

Szkolenie kierujemy do:

 • nauczycielek i nauczycieli szkół podstawowych,
 • pedagogów i pedagożek szkolnych,
 • opiekunek i opiekunów wolontariatu w szkole,
 • rodziców uczniów w spektrum, którzy widzą potrzebę wsparcia rówieśniczego swojego dziecka.

Jak się zgłosić?

Przyjmowanie zgłoszeń zostało zakończone

Kiedy?

25 października 2023 (środa), godz. 17:00-19:00. 

Gdzie?

Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy ZOOM.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Eliza Gryszko, FISE

eliza.gryszko@fise.org.pl, 665 137 266

 

Tutoring Koleżeński “Znajomy (na) strat” został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się dzieci ze spektrum autyzmu rozpoczynające naukę w IV klasie szkoły podstawowej. Trudności w budowaniu relacji, zagrożenie różnymi formami nękania i ogromny stres, który wywołują zmiany związane z przejściem na kolejny etap edukacyjny to problemy, którym można zaradzić angażując do współpracy innych uczniów. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w pracy metodami wsparcia rówieśniczego, stworzyłyśmy program, który wkomponowuje się w warunki i możliwości pracy w polskiej szkole.

W trakcie szkolenia wyposażymy nauczycieli w wiedzę i umiejętności potrzebne do wprowadzenia Tutoringu Koleżeńskiego do swojej szkoły. Pokażemy, w jakim sposób wspierać tutorów oraz jak modyfikować program, żeby dostosować go do potrzeb konkretnej placówki.

Tutoring Koleżeński “Znajomy (na) start” powstał we współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Wszystkie materiały potrzebne do jego realizacji są bezpłatne. Program został z sukcesem wdrożony już w kilku szkołach podstawowych.

Cele spotkania:

 • zapoznanie uczestników z pojęciem „neuroróżnorodność”,
 • dostarczenie uczestników wiedzy o metodach wsparcia rówieśniczego,
 • przekazanie wskazówek jak przygotowywać i motywować tutorów do udzielania wsparcia koleżeńskiego,
 • przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych zasad realizacji „Tutoringu Koleżeńskiego. Znajomy (na) start”,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia programu wsparcia rówieśniczego
  w szkole.

Szkolenie poprowadzą:

Kinga Wojaczek

Psycholożka, prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 roku wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga (www.autilius.pl), współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl), współtwórczyni programu dla szkół podstawowych – Tutoringu Koleżeńskiego (www.tutoringkolezenski.pl) aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS (www. peers.pl). Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Droś

Psycholożka, pedagożka, współtwórczyni Tutoringu Koleżeńskiego. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia i pedagogika na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ma doświadczenie zawodowe zarówno w środowisku edukacyjnym, jak i instytucjach publicznej służby zdrowia oraz w sektorze pozarządowym. Pracuje diagnostycznie i terapeutycznie. Specjalizuje się we wspieraniu dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. Posiada kompetencje oraz duże doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu, w tym z uczestnikami programów wsparcia rówieśniczego w formie pozaszkolnej. Entuzjastka wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze edukacji.

Szkolenie organizujemy w ramach projektu Katalizator innowacji społecznych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp Funduszy Europejskich oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Skip to content