Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Społeczne życie parafii – spotkanie wymiany doświadczeń i wspólnych rozwiązań

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie wymiany doświadczeń na temat nowatorskich działań pozakonfesyjnych prowadzonych w środowisku lokalnych wspólnot religijnych i niesztampowych sposobów korzystania z ich przestrzeni w celach społecznych. W jego trakcie poznamy przykłady takich inicjatyw z Polski i zagranicy. Porozmawiamy o tym, co działa, co inspiruje, gdzie może być lepiej i jak możemy czerpać ze swoich doświadczeń.

Kiedy?

6-7 grudnia 2023 (środa-czwartek)

Zaczynamy ok 11.00 pierwszego dnia, kończymy ok 15.00 drugiego dnia.

Gdzie?

Warszawa

Jak się zgłosić?

Wystarczy wysłać do 1 grudnia października swoje zgłoszenie korzystając z formularza dostępnego TUTAJ.

Do 2 grudnia wyślemy potwierdzenia udziału.

Kontakt w sprawie spotkania

Helena Bremer (hbremer@stocznia.org.pl)

Na co zapraszamy?

Fundacja Stocznia zaprasza na dwudniowe spotkanie wymiany doświadczeń na temat nowatorskich działań pozakonfesyjnych prowadzonych w środowisku lokalnych wspólnot religijnych i niesztampowych sposobów korzystania z ich przestrzeni w celach społecznych.

Od pewnego czasu w ramach projektu Katalizator innowacji społecznych staramy się (zgodnie z nazwą) stymulować, prowokować i przyspieszać generowanie, testowanie i upowszechnianie innowacji społecznych. Raczej wierzymy niż mamy pewność (sic!) w to, że bezpośrednie, „gęste” spotkanie osób i inicjatyw, które mają specyficzne wspólne cechy i podobieństwa przynoszą wiele pożytku.

Często jest też tak, że takie inicjatywy i stojące za nimi osoby wcześniej nie wiedzą o sobie nawzajem nic lub prawie nic. Może mieć to liczne zalety z punktu widzenia rozwoju ich innowacyjności, ale ma też wady – nie mogą się wspierać, dzielić skutecznymi „patentami”, razem wpływać na szersze, może nawet systemowe. W skrócie: jednak lepiej, gdyby wiedzieli o sobie. 😉 Naszym zadaniem jest m.in. tworzenie pretekstów do takich spotkań. Czasem to, co łączy zaproszone osoby, to wspólny problem, który starają się rozwiązać, np. skrajne formy bezdomności albo działania na rzecz osób starszych. Tym razem jest inaczej, bo chodzi raczej o wspólne środowisko działania (zasób), który pozwala im mierzyć się z różnymi wyzwaniami.

Tym wspólnym mianownikiem są działania pozakonfesyjne prowadzone w środowisku lokalnych wspólnot religijnych. Chodzi o użycie społecznych zasobów i wspólnot, a także materialnej infrastruktury do celów społecznych. Łatwiej byłoby napisać, że chodzi o w dużej mierze o parafie, ale od razu zaznaczamy, że nie chodzi wyłącznie o parafie Kościoła Katolickiego, ani nawet wyłącznie kościoły chrześcijańskie. Co więcej, nie chodzi wyłącznie o działania osób duchownych, ale także świeckich.

W czasie spotkania chcemy się skupić na przedsięwzięciach o trwalszym charakterze, wykraczające poza tradycyjne działania, określane dawniej jako charytatywne. Może to oznaczać inne podejście do zasobów, jakimi dysponują parafie (np. budynek kościoła i plebanii, sale, magazyny, przestrzeń wokół kościoła). Wydaje się, że parafia może np. stymulować i tworzyć warunki do sportu młodzieży, może być miejscem spotkania, wspólnego gotowania, schronienia przed chłodem lub upałem. Może też być centrum aktywności lokalnej, centrum kultury, wszechnicą, klubem dyskusyjnym, centrum wolontariatu, miejscem prowadzenia korepetycji, magazynem na żywność, wypożyczalnią przedmiotów codziennego użytku itd.

Do udziału zapraszamy osoby duchowne i świeckie, które chciałyby opowiedzieć o takich doświadczeniach i razem zastanowić się nad tym, jak spowodować, żeby było ich więcej.

Parafie w sensie społecznym, ale też materialnym, są częścią i własnością lokalnej wspólnoty. Większość z nich powstała jako wynik wspólnego wysiłku. Nie sposób nie zauważyć, że liczba osób, które regularnie odwiedzają parafie wyłącznie z powodów religijnych, gwałtownie maleje. Wiele parafii musi niejako wymyślić siebie na nowo w tym kontekście. To bardzo ważne, bo być może parafie nie muszą być puste, ale mogą się też wypełniać różnymi działaniami ważnymi dla wspólnoty. Warto wspólnie szukać tych, które mają sens.

Spotkanie składać się będzie z kilku elementów tj.

  • poznanie się uczestników/czek i wspólne „mapowanie” inicjatyw
  • prezentacje wybranych przykładów i namysł nad tym co z nich wynika
  • jeśli okazują się skuteczne, poszukiwanie optymalnych modeli ich skalowania

Jeśli ta tematyka wydaje się Państwu interesująca i macie w tym zakresie własne doświadczenia (szczególnie te, którymi można się pochwalić przed innymi), zachęcamy do zgłoszenia się. Zachęcamy też do zgłaszania własnych propozycji tematów, jeśli chcecie o czymś porozmawiać lub brakuje Wam wiedzy. Postaramy się uwzględnić Wasze sugestie.

Zasady uczestnictwa w spotkaniu

  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny dla jego uczestników i uczestniczek.
  • Organizator pokrywa koszty związane z dojazdem na spotkanie do Warszawy oraz wyżywienia i – jeśli okaże się to niezbędne – noclegów uczestników i uczestniczek.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje udziału w spotkaniu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy ok 20 osób, które zaprosimy na spotkanie. W naszym wyborze będziemy się kierować tym, czy osoba zgłaszająca ma już wielowątkowe praktyczne doświadczenie w temacie spotkania. W przypadku dużej liczby zgłoszeń wprowadzimy limit jednej osoby z jednej instytucji.

fot. Wikipedia

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Katalizator innowacji społecznych, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content