Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Spotkanie sieciujące skierowane do osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu sieciującym skierowanych do osób działających w organizacjach i instytucjach. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń na temat skutecznych rozwiązań usprawniających współpracę w obszarach aktywizacji społeczno-zawodowej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Razem z Wami chcemy poszukiwać nowatorskich pomysłów odpowiadających na bieżące potrzeby i wyzwania społeczne.

Program:

 

09:30 Rejestracja uczestników i networking przy kawie.
10.00 Powitanie gości i rozpoczęcie części oficjalnej
10.30 – 12.00 Współpraca z Warszawskim Ośrodkiem Ekonomii Społecznej.

·        Ekonomia społeczna jako sposób na dokonywanie trwałych zmian w strukturze wykluczenia/bezrobocia – w jaki sposób OPS i UP może wykorzystać narzędzia ekonomii społecznej.

· Ekonomia społeczna w praktyce.

· Innowacje w ekonomii społecznej – Akademia Umiejętności prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną Pożyteczni.

12.00 – 12.30 Przerwa na lunch.
12.30 – 14.30 Czym jest Katalizator Innowacji Społecznych?

Opowieść o budowaniu sieci innowatorów w Polsce oraz o innowacjach, które rozwiązują

problemy społeczne.

Dyskusja w grupach

1.      Czym są dla mnie innowacje społeczne w obszarze którym się zajmuję?

2.      Co dla mnie znaczy innowacyjność?

3.      Na jakie potrzeby powinny odpowiadać innowacje w tym temacie?

4.      Znając kluczowe problemy środowiska, co możemy wspólnie zrobić aby wykorzystać potencjał ludzi / metod / narzędzi współpracując ze sobą? Co ewentualnie jest nam do tego potrzebne? Czy mamy wspólne pole do działania?

Przedstawienie kilku ciekawych rozwiązań, które mógłby być wykorzystywane w pracy OPS’ów/ NGO oraz mapowanie już znanych pomysłów.

14.30 – 16.00 Podsumowanie spotkania, dyskusja.

Do spotkania zostało:

SPOTKANIE JUŻ SIĘ ODBYŁO!

Program:

Dla kogo:

Gdzie:

Kto odpowiada za organizację:

Skip to content