Fundusze UE
RP
UE

Wstecz W obliczu zmian: odkrycia z badania baSE | webinar

Czyli co wiedzą, a czego nie wiedzą na temat zielonej i cyfrowej transformacji osoby zarządzające przedsiębiorstwami społecznymi - o wynikach badania opowie Julia Koczanowicz-Chondzyńska.

Dla kogo?

Dla każdej osoby zainteresowanej zmianami, ciekawej świata innowacji i ekonomii społecznej.

Zgłoszenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt w sprawie webinaru

Aleksandra Kot-Staniszewska (FISE)
aleksandra.kot@fise.org.pl, 570 232 802

Kiedy?

13.12.2023 (środa) o godzinie 10:00

Gdzie? 

Na platformie ZOOM

Zielona i cyfrowa transformacja, a także działania na rzecz włączenia społecznego, to bardzo ważne obecnie kierunki zmian, które dotyczą praktycznie wszystkich organizacji i instytucji. Dla wielu z nich, również w trzecim sektorze i przedsiębiorstwach społecznych, niosą one wyzwania i konieczność pozyskiwania nowej wiedzy.

Dlatego w czerwcu i lipcu 2023 zrealizowaliśmy ogólnopolskie badanie ankietowe wśród przedsiębiorców społecznych. Pytaliśmy ich o cyfrową i zieloną transformację oraz włączenie społeczne – jakie umiejętności w tym zakresie już posiadają jako kierownicy i pracownicy firm społecznych, a jakie są ich zdaniem ważne i potrzebne.

Otrzymaliśmy 160 odpowiedzi od kierowników, pracowników oraz od osób pracujących w OWESach. Dzięki uzyskanym odpowiedziom wiemy, które umiejętności i kompetencje są uważane przez sektor ekonomii społecznej za priorytetowe oraz jak przedsiębiorcy społeczni chcą przygotować siebie i swoje zespoły do procesów zielonej i cyfrowej transformacji. Ciekawe wyniki przyniosły też odpowiedzi na pytania związane z włączeniem społecznym i specyfiką sektora ekonomii społecznej.

Sądzimy, że te informacje rzucają światło na to, jakie potrzeby w tym obszarze być może występują również w Waszych organizacjach i instytucjach.

 

Webinar organizujemy w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyp Funduszy Europejskich oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej

Skip to content