Fundusze UE
RP
UE

Wstecz 7 inkubatorów innowacji społecznych ze wsparciem na kolejne lata

09-02-2024
Przedstawiciele i przedstawicielki 7 inkubatorów innowacji społecznych oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podpisali umowy na realizację projektów w ramach konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”. Spotkanie było także okazją do opowiedzenia szerszej publiczności innowacjach społecznych i wyjaśnienia potrzeby ich wspierania.

Przekazujemy z unijnych funduszy 70 mln zł podmiotom biznesowym, administracji publicznej i organizacjom pozarządowym. Powierzamy im dwa zadania. Po pierwsze, żeby sięgnąć do ludzi, sięgnąć do realnego życia i wyłowić innowacje społeczne. Po drugie, żeby te innowacje które już zostały zidentyfikowane i wyłowione rozprzestrzeniać, umacniać i przekazywać dalej, aby szły w całą Polskę – powiedziała podczas spotkania minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. 

Beneficjenci konkursu z instytucjami partnerskimi będą pełnić rolę inkubatorów innowacji społecznych i – tak jak w poprzednich latach – ich zadaniem będzie wsparcie autorów i autorek innowacji, aby rozwinęli skrzydła, czyli dostosowali swoje pomysły do potrzeb osób, dla których je tworzą i sprawdzili czy działają w praktyce. Inkubatory będą działały we wszystkich obszarach wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), czyli włączenia społecznego oraz zatrudnienia, dostępności i edukacji.

Słusznie mówi się o inwestycjach w twardą infrastrukturę, ale jest cały obszar inwestycji równie ważnych – inwestycji w ludzi. Inwestycji w edukację, przeciwdziałanie wykluczeniu, inwestycji które pozwalają jednym ludziom podać rękę innym ludziom. Efekt takich inwestycji jest niesamowity, budujący wartość, której bardzo dzisiaj w Polsce potrzebujemy – kapitał społeczny – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Organizacjami, które podjęły się stworzenia kolejnych inkubatorów, są znane większości z Was z wieloletnich działań w tym obszarze instytucje:

  • DGA S.A. prowadzący ostatnio Inkubator Wielkich Jutra Dostępność +
  • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, która stworzyła Transfer Hub
  • Fundacja Stocznia stojąca od lat za Inkubatorem pomysłów
  • PCG Polska Sp. z o.o., która z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” prowadzą Generator Innowacji Sieci Wsparcia
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Woj. Małopolskiego, który stworzył Inkubator Włączenia Społecznego i Inkubator Dostępności
  • Sense Consulting sp. z o.o. z działającym w obszarze kształcenia inkubatorem POPOJUTRZE
  • Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych, który wspólnie z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspierał innowacje w ramach Inkubatora Włącznik i Generatora Dostępności

Planowane jest wypracowanie ponad 230 rozwiązań, często stanowiących dopiero zalążek większych działań. Dlatego celem projektu jest także rozwijanie innowacji, które zostały wyłonione w poprzednich konkursach, ale nie wystarczyło czasu i środków na ich upowszechnienie.

Wypracowane w gminach czy mniejszych organizacjach społecznych innowacje chcemy wykorzystać na szerszą skalę. W tym celu wprowadzamy do inkubatorów akceleratory, które mają wspierać rozwój już wdrożonych pomysłów – dodała podczas spotkania wiceminister funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

W ten sposób najlepiej rokujące nowatorskie pomysły będą dopracowane, rozwinięte i przygotowane do dalszego funkcjonowania jako swoiste startupy społeczne. Będzie to około 70 takich rozwiązań.

Konkurs organizowany jest ze środków programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS) 2021-2027. Jest kontynuacją systemu finansowania mikro-innowacji zapoczątkowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który był realizowany w poprzedniej perspektywie finansowej UE. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ministerstwa.

Foto: Piotr Żurek

Skip to content