Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Housing First – Najpierw mieszkanie

17-04-2023
Plansza tytułowa filmu "Housing First - najpierw mieszkanie". Blokowisko filmowane z lotu ptaka.
"To przewrót kopernikański w dziedzinie rozwiązywania problemu bezdomności" Tymi szumnymi słowami rozpoczyna się film "Housing First - Najpierw Mieszkanie" o najskuteczniejszej metodzie wychodzenia z długotrwałej bezdomności. Po jego obejrzeniu okazuje się, że stwierdzenie to wcale nie jest przesadą.

Film powstał w wyniku partnerstwa Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiazywania Problemu Bezdomności oraz urzędów miejskich Wrocławia, Gdańska i Warszawy.

Od czasu opracowania modelu w 1992 roku przez dr. Sama Tsemberisa metoda ta była stosowana w wielu krajach na każdym kontynencie.

Jak piszą autorzy filmu:

Model Najpierw Mieszkanie (Housing First) to innowacyjny model, którego głównym celem jest rozwiązanie sytuacji długotrwałej bezdomności osób o wysokich potrzebach wsparcia. Jego interwencja opiera się na dwóch zasadniczych elementach, łączących dostęp do mieszkań indywidualnych, zintegrowanych ze wspólnotą, z zapewnieniem specjalistycznego, technicznego, zindywidualizowanego i ciągłego wsparcia.

Nie ma w sobie przemocowego charakteru silnie zhierarchizowanych instytucji pomocowych, nie odbiera sprawczości osobom doświadczającym bezdomności, ani nie pozostawia ich samym sobie. Życie w mieszkaniach treningowych umożliwia stopniowe zyskiwanie samodzielności w kolejnych dziedzinach życia – czego najlepszym dowodem są wypowiedzi bohaterów filmu „Housing First – Najpierw mieszkanie”.

„Zaczęłam się otwierać. Pamiętam, pojawił się pierwszy uśmiech u mnie – taki normalny, nie wymuszony. Mniejszy ten stres był. Pojawiły się gdzieś tam przejawy cieszenia się z rzeczy, które są normalne. Dla mnie to było pełne emocji – był śmiech przez płacz u mnie.”

Skip to content