Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Jak wzmacniać młodych „zmieniaczy” i „zmieniaczki”? Diagnoza Ashoki

26-07-2023
Okładka raportu "Rosnąć w poczuciu sprawczości Diagnoza stanu ekosystemu wsparcia młodzieży i młodych dorosłych w poczuciu sprawczości i ich aktywizacji do działalności społecznej " na granatowym tle
Ashoka - międzynarodowa sieć innowatorów społecznych - od wielu lat korzysta z pojęcia “changemaker” by opisać osoby, które swoimi działaniami odpowiadają na wyzwania, społeczne wokół siebie, aktywnie dążą do zmian społecznych, wymyślają i wprowadzają w życie rozwiązania problemów. Chociaż twórczynie i twórcy zmiany społecznej są, jak się zdaje, szerszą kategorią niż innowatorki i innowatorzy społeczni, to więcej łączy te grupy niż różni.

Podobieństwo wyda się jeszcze bardziej uderzające, jeśli spojrzeć na zestaw cech, które według Ashoki składają się na potencjał osoby tworzącej zmiany. To “empatia, krytyczne myślenie, […] nastawienie na rozwiązania, poczucie własnej sprawczości” czy “działanie na rzecz dobra wspólnego.”

Te cechy, zdolności i potencjały nie są nie są czymś danym raz na zawsze i zależnym tylko od indywidualnych uwarunkowań. Wiele z nich można w sobie wykształcić i rozwijać. Na niemal wszystkie z nich ma wpływ otoczenie, w którym poruszają się przyszli innowatorzy/ki i changemakerzy/ki.

Właśnie dlatego warto pochylić się nad nowym raportem “Rosnąć w poczuciu sprawczości. Diagnoza stanu ekosystemu wsparcia młodzieży i młodych dorosłych w poczuciu sprawczości i ich aktywizacji do działalności społecznej”, przygotowanym przez Ashokę.

Jego autorki zbadały 150 różnego typu działań w ramach prowadzonych przez ponad 100 podmiotów działających w Polsce. Mapowały je pod kątem tego jaką funkcję pełnią w kształtowaniu młodych changemakerów i changemakerek. 

Role, które w tym ekosystemie odgrywają organizacje wspierające osoby, działające na rzecz zmian społecznych zostały porównane do obiektów, budynków i miejsc w sprawnie funkcjonującym mieście: ratusza, szkoły, banku, mostu, rynku, czy stacji kolejowej.

Idąc za metaforą, “szkoły” to miejsca odkrywania sprawczości, kształtowania postaw, pierwszych prób i eksperymentów. “Ratusze” starają się tworzyć ramy instytucjonalne dla działań i wyznaczać standardy. “Banki” dbają o finansowanie przedsięwzięć, “stacje nadawcze” pozwalają odważniej i na szerszą skalę opowiadać o swoich działaniach, a “parki” są strefami odpoczynku pozwalają na zadbanie o siebie, 

Kto pełni te role w Polsce? Jak  Czego brakuje naszemu “miastu”? Jak skutecznie odpowiadać na potrzeby młodych osób, chcących angażować się społecznie i zmieniać świat wokół siebie? Dowiecie się tego z kart diagnozy “Rosnąć w poczuciu sprawczości…”

Pobierz raport ze strony zmieniamy.org

Źródło: https://zmieniamy.org/rosnąć-w-poczuciu-sprawczości

Skip to content