Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Polskie Miasta Ukrainie – konkurs grantowy

12-04-2024
Granty mają wesprzeć działania samorządów i organizacji pozarządowych w pokonywaniu wyzwań w integracji uchodźców wojennych, szczególnie: wzmocnienie aktywnego uczestnictwa osób z Ukrainy w lokalnym życiu społecznym, integrację dzieci i młodzieży ukraińskiej w polskim systemie edukacji oraz wsparcie uchodźców i uchodźczyń w powrocie do Ukrainy.

Środki finansowe pochodzą z Tajwańskiego Funduszu Grantowego, a operatorem grantu jest Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Projekty muszą być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być obszar metropolitarny, miasto, dzielnica, powiat lub gmina. Obowiązkowy jest także udział Partnera samorządowego, którego list z poparciem należy załączyć podczas składania listu intencyjnego.

Zakończenie pierwszego etapu zgłoszeń (listy intencyjne) zaplanowano na 24 kwietnia. Więcej informacji oraz dokumenty konkursowe znajdziecie na stronie programu www.metropolie.pl/grant.

Skip to content