Fundusze UE
RP
UE

Wstecz PoMOCnik. Dobre praktyki wspierania dzieci i młodzieży

21-02-2024
Zachęcamy do lektury publikacji opracowanej przez Fundację Edukacja Dla Demokracji zawierającą dobre praktyki, które wspierają dzieci i młodzież w przełamywaniu długofalowych skutków pandemii związanych z edukacją, rozwojem społecznym oraz zdrowiem. Opisano w nim najlepsze przykłady projektów wdrażanych przez różne organizacje, jak m.in. pakiet edukacji outdoorowej, karty samoregulacji i trening umiejętności społecznych, tworzenie młodzieżowych grup wsparcia i szkolnego klubu wolontariatu.

Materiały, wnioski i instrukcje do prowadzenia działań uzupełnione o rozmowy z realizatorami poszczególnych projektów pomogły opracować publikację PoMOCnik. Dobre praktyki wspierania dzieci i młodzieży. Wybrane i opisane dobre praktyki są odpowiedzią na wyzwania i potrzeby dzieci i młodzieży – mogą wspomóc codzienną pracę nauczycieli, edukatorów, psychologów i organizacji pracujących z młodymi ludźmi.

Każdy z projektów opisanych w publikacji “PoMOCnik. Dobre praktyki wspierania dzieci i młodzieży” został przeprowadzony i przeanalizowany. Organizacje, których projekty wybraliśmy do opisania w publikacji, nie tylko korzystały z wiedzy wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów, ale i przetestowały swoje działania, a potem zebrały opinie wśród dzieci, młodzieży i edukatorów – czytamy na stronie Fed.org.pl.

Na jakie potrzeby i wyzwania edukacyjne odpowiada POMOCNIK?

  • Jak sprawić, żeby uczniom chciało się uczyć i rozwijać?
  • Jak zakończyć “falę” nawarstwiających się problemów w nauce?
  • Jak zainteresować młodych ludzi historią i naturą?
  • Jak przekazać młodzieży decyzyjność, aby wykorzystali ją w odpowiedni sposób?
  • Jak pomóc młodym ludziom stać się sprawczymi, mądrymi i empatycznymi dorosłymi?
  • Jak w przyjemny i efektywny sposób przeprowadzić trening umiejętności społecznych
  • Jak reagować i pomóc, kiedy młodzi potrzebują wsparcia
  • Jak nauczyć młodych ludzi samoregulacji
  • Jak wesprzeć młodzież w radzeniu sobie z trudnymi emocjami
  • Jak pomóc im w trudnym okresie dorastania?

Kliknij, aby pobrać publikację w formie PDF lub EPUB.

Skip to content