Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Program akceleracyjny dla twórców ekosystemów innowacji społecznych

21-02-2024
Consolid8, międzynarodowa inicjatywa współfinansowana przez Unię Europejską, uruchamia 2-letni akcelerator dla twórców ekosystemów innowacji społecznych. Program ma wzmacniać innowatorów i innowatorki społecznych i przedsiębiorców i przedsiębiorczynie w swoim regionie i pomóc zbierać fundusze, aby zmaksymalizować wpływ.

Akcelerator Ekosystemu Innowacji Społecznych zapewni strategiczne wsparcie i opiekę mentorską 10–12 inicjatywom zajmującym się budowaniem ekosystemów, umożliwiając im opracowanie wpływowych i opłacalnych komercyjnie modeli biznesowych. Dzięki zawiązaniu partnerstw i sieciowaniu, wsparciu doświadczonej społeczności DEEP Ecosystems i Consolid8, zainteresowane strony będą miały dostęp do najnowocześniejszych usług i procesów oferowanych przez absolwentów akceleratora, którzy będą pełnić rolę lokalnych liderów ekosystemów.

Zamierzamy wzbogacać ekosystemy, łączyć twórców ekosystemów i tworzyć projekty współpracy, które zbierają fundusze m.in. w drodze dotacji lub sponsoringu, w celu umożliwienia ich realizacji. Metodologia programu opiera się na Akceleratorze Ekosystemu DEEP Startup.

Program kierowany jest do osób zarządzających start’upami i inkubatorami, organizacjami społecznymi, liderów zmian, a także agencji rozwoju gospodarczego i inwestorów, które mają siedzibę i działają w krajach UE. 

Uczestnicy i uczestniczki programu otrzymają wsparcie w postaci 6-tygodniowego programu akceleracyjnego (online), w tym: 

 • sesji wiedzy obejmujących odpowiednie koncepcje budowania ekosystemu, począwszy od konceptualizacji, partnerstwa i strategii pozyskiwania funduszy
 • sesji mentoringowych prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów
 • wymiany partnerskiej z udziałem innych twórców ekosystemów realizujących podobne projekty
 • budowania partnerstw w celu identyfikacji organizacji i interesariuszy 
 • narzędzi wspierających strategię pozyskiwania funduszy, w tym listy możliwości międzynarodowych, a także mentoring przy pisaniu wniosków

Po zakończeniu pierwszego etapu, organizator będzie wspierać dalsze działanie projektu, zapewniając dostęp do społeczności centrów ekosystemów, organizując sieci kontaktów i ułatwiając pozyskiwanie funduszy przez okres 2 lat.

Harmonogram:

 • Termin składania wniosków 26 lutego 2024 r
 • Rozmowy z organizacjami: koniec lutego/początek marca 2024 r
 • Ogłoszenie wyników: połowa marca 2024 r
 • Uruchomienie 6-tygodniowego programu akceleracyjnego: 8 kwietnia 2024 r
 • Zakończenie 6-tygodniowego programu akceleracyjnego: 17 maja 2024 r
 • Dzień demonstracyjny: czerwiec/lipiec 2024 r
 • Wsparcie wdrożeniowe do kwietnia 2026 r

 Więcej informacji znajdziecie na stronie projektu.

Skip to content