Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Kompetencje Przyszłości

Wydawca: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Łukasz Komuda

Prognozowanie przyszłości rynku pracy jest bardzo trudne. Jeszcze trudniej jest wskazać zawody, w których pracownicy i pracowniczki będą szczególnie poszukiwani. Wiele przyszłych zawodów prawdopodobnie jeszcze nie istnieje, w innych potrzebne umiejętności będą się zmieniały.

Zdecydowanie prościej jest poddać analizie kompetencje potrzebne w poszczególnych zawodach. Niniejsze opracowanie wskazuje kilka przykładów potencjalnych kompetencji przyszłości, które najczęściej wskazywane są w literaturze naukowej i opracowaniach problemowych. Należą do nich między innymi: myślenie kreatywne, myślenie analityczne, inteligencja społeczna czy umiejętność obsługi klienta.

Oczekuje się, że popyt na nie będzie rósł w nadchodzących latach i dekadach. Część innowatorek i innowatorów dostrzega te zjawiska i w swoich rozwiązaniach stara się zachęcać odbiorców do rozwijania określonych kompetencji, a równocześnie nakłaniać firmy i organizacje, by zauważały i wzmacniały zdolności oraz talenty swoich pracowników i pracownic.

 

O autorze: 

Łukasz Komuda – absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dziennikarz ekonomiczny, publicysta, redaktor, ekspert ekonomiczny z dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w prasie i mediach elektronicznych, popularyzator nauk społecznych. W latach 2009-2012 zastępca redaktora naczelnego i p.o. redaktora naczelnego miesięcznika „Businessman.pl”. Od 2012 roku w sektorze pozarządowym. Na stałe związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, gdzie pełni funkcję eksperta rynku pracy. Jest członkiem rady Fundacji Aktywizacja oraz rady eksperckiej Orange Digital Center. Współpracuje m.in. z agencją zatrudnienia Randstad, Komitetem Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Towarzystwem „Więź” i OKO.Press. Tłumacz z języka angielskiego – przełożył książki „Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu” Paula Dembinskiego oraz „Kryzys ekonomiczny i kryzys wartości” Simony Beretty i Paula Dembinskiego. Współautor „Idée Fixe”– gry fabularnej oraz podcastu i kanału na YouTube „Ekonomia i cała reszta”.

Skip to content