Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Rady na RODO. Poradnik dla zespołów inkubatorów innowacji społecznych

Wydawca: Fundacja Stocznia

Rok publikacji: 2023

Autorzy: Katarzyna Sadło

Celem poradnika jest wsparcie zespołów inkubatorów innowacji społecznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obowiązki te wynikają z umowy o dofinansowanie oraz ogólnych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym przede wszystkim z RODO.

Przedstawione w poradniku propozycje rozwiązań celowo pozostają na pewnym poziomie ogólności. Ostateczne rozwiązania mogą być bowiem różne w poszczególnych inkubatorach, w zależności od specyfiki podmiotu prowadzącego dany inkubator oraz od procedur w nim obowiązujących. Nasze propozycje należy więc za każdym razem dostosować do konkretnego kontekstu.

W przypadku inkubatorów finansowanych z innych źródeł warunki realizacji działań będą się z pewnością różnić, a zatem inne będą ich obowiązki określone w umowach o dofinansowanie. Niemniej wydaje się, że większość informacji i wzorów dokumentów może być, po odpowiedniej adaptacji, stosowana także w takich przypadkach.

RODO często jest przedstawiane jako zbiór trudnych do wdrożenia przepisów komplikujących lub wręcz uniemożliwiających sprawne funkcjonowanie instytucji. Naszym zdaniem tak nie jest i mamy nadzieję, że w poradniku uda nam się wyjaśnić, jak rozumieć i realizować obowiązki związane z ochroną danych osobowych w taki sposób, by poradził sobie z tym każdy podmiot prowadzący inkubator. Zależy nam na pokazaniu, że proces przetwarzania danych osobowych jest logiczny i zrozumiały, a przede wszystkim pożyteczny z punktu widzenia praw i interesów osób, których dane przetwarzamy.

Skip to content