Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Lokalna Sieć Samopomocy

Utworzenie samopomocowej sieci wolontariuszy (Centrum Wolontariatu) wśród/dla osób z niepełnosprawnością.
Zdjęcie Lokalna Sieć Samopomocy

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Wisznice
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
string(3) "491" string(36) "4f267c49-a45a-4637-a726-1670421d958c"
Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych
Kontakt w sprawie innowacji

Fundacja Lokalnej Aktywności Społecznej:

E-mail: flas@op.pl;

Facebook: https://www.facebook.com/Fundacja-Lokalnej-Aktywno%C5%9Bci-Spo%C5%82ecznej-782310635238987/;

Adres korespondencyjny: Rakowiska, ul. Jabłoniowa 13, 21-500 Biała Podlaska.

O innowacji

Charakter innowacji
Usługa
Problem, na który odpowiada innowacja

Innowacja odpowiada na problem frustracji osób z niepełnosprawnościami oczekujących na miejsce w środowiskowych domach samopomocy oraz osób pozostających bez wsparcia. Brakuje usług asystenckich w społeczności lokalnej stanowiących uzupełnienie działań tych instytucji, dzięki którym osoby potrzebujące opieki otrzymają pomoc.

Jak działa innowacja?

Innowacja obejmuje opracowanie Lokalnej Sieci Samopomocy – niskokosztowego, skutecznego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, opartego głównie na wolontariacie. Projekt zakłada z jednej strony aktywizowanie społeczności lokalnej, przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w ramach ŚDS i WTZ, a z drugiej strony zabezpieczenie potrzeb społecznych osób pozostających bez wsparcia. Kluczowym elementem jest utworzenie Centrum Wolontariatu, w ramach którego są świadczone usługi wzajemne przez osoby z niepełnosprawnościami według idei samopomocy. Innowacja nie zastępuje dotychczas prowadzonych działań (OPS, ŚDS, WTZ), ale jest elementem uzupełniającym system wsparcia społecznego. Zasadniczą różnicą jest przeniesienie akcentu z działań prowadzonych i finansowanych przez gminę na działania prowadzone przez same osoby z niepełnosprawnościami.

Komu służy innowacja?

Osoby z niepełnosprawnościami.

Kto może wdrażać innowację?
 • Centra wolontariatu;

 • podmioty zajmujące się usługami dla osób z niepełnosprawnościami;

 • podmioty zajmujące się rozwojem form wolontariatu i samopomocy w zakresie potencjału zainicjowania podobnych rozwiązań i/lub zlecania zadań organizacjom pozarządowym (samorządy).

Produkty powstałe w wyniku testowania
 • prezentacja o produkcie;

 • metodyka rekrutacji;

 • metodyka szkoleń;

 • komplet wzorów dokumentów.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Z usługi asystencko-opiekuńczej w miejscu zamieszkania oraz usługi wolnego słuchacza skorzystało po 10 osób. Z usługi integracyjnej korzystały wspólnie obie grupy (20 osób). Wolontariusze w ramach usług asystencko-opiekuńczych pomagali osobom potrzebującym w zakupach, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu informacji, konsultacji lekarskich, wypożyczaniu książek z biblioteki czy organizacji czasu wolnego. Usługa obejmowała, poza pomocą w czynnościach życia codziennego, również zaspokojenie potrzeb społecznych. Dodatkowym elementem innowacji było przetestowanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wisznicach usługi wolnego słuchacza, w ramach której osoby oczekujące na przyjęcie do placówki brały udział w standardowych zajęciach aktywizująco-terapeutycznych. Ponadto w ramach usługi integracyjnej odbyły się spotkania dla osób korzystających z usług asystencko-opiekuńczych oraz wolnego słuchacza, a także wolontariuszy.

Ocena skuteczności innowacji
Zdecydowanie pozytywna
Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?
 • Wolontariusze grupy wsparcia;

 • instruktor terapii zajęciowej;

 • psycholog lub pracownik socjalny;

 • opiekun wolontariuszy.

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
 • Model Lokalnej Sieci Samopomocy;

 • centrum wolontariuszy;

 • opracowana metodyka sprawowania opieki.

Pliki do pobrania

Jeśli nie zaznaczono inaczej, materiały na stronie udostępniane są na licencji Creative Commons Attribution 4.0 License, a kod i oprogramowani na licencji GNU General Public License v.3. Więcej informacji w Regulaminie.

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Please fill out this field

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content