Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Społeczne wynalazki – odcinek 1 – Kim jest innowator społeczny?

Rozmowa z dr hab. Ryszardem Praszkierem o innowacjach społecznych w Polsce i na świecie.

Ryszard Praszkier jest badaczem w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem w International Institute for Social & European Studies. Zajmuje się też długofalowymi pokojowymi przemianami społecznymi, na przykład zmianami systemowymi powodowanymi przez innowatorów społecznych czy gospodarczych, w kontekście sieci społecznych. Pracował przez ponad 20 lat dla międzynarodowego stowarzyszenia wzmacniającego innowatorów społecznych Ashoka. Przeprowadzał wywiady z ponad 200 kandydatami do Ashoki w wielu krajach świata.

Jest też licencjonowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii obu Polskich Towarzystw: Psychologicznego i Psychiatrycznego. W latach 80. i 90. był współzałożycielem i kierownikiem Osiedlowego Ośrodka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Synapsis”.

 

Podcast Społeczne Wynalazki realizowany jest w ramach projektu „Katalizator Innowacji Społecznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizują go Fundacja Stocznia i Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Skip to content