Fundusze UE
RP
UE

Bony edukacyjne

Zapraszamy do korzystania z bonów edukacyjno-doradczych, czyli możliwości sfinansowania indywidualnego (dopasowanego do potrzeb inkubatora) wsparcia szkoleniowego lub doradczego, które służy podniesieniu kompetencji członków i członkiń Waszego zespołu.
Wartość takiego bonu dla każdego z inkubatorów wynosi w 2022 r. średnio 2000 zł.

Na co można przeznaczyć ten bon?

Na sfinansowanie lub dofinansowanie:

  • szkolenia lub warsztatu edukacyjnego dla Waszego zespołu (może chodzić o cały zespół albo pojedyncze osoby);
  • konsultacji i doradztwa, które podnoszą kompetencje Waszych zespołów;
  • zakup materiałów edukacyjnych (np. książek, podręczników, dostępu do treści w internecie, które będą przydatne w pełnieniu Waszych inkubacyjnych zadań)

Intencja jest taka, że chodzi o podnoszenie kompetencji i wiedzy Waszych zespołów.

A na co nie można?

Nie możemy przeznaczyć tych pieniędzy na:

  • zakup sprzętu
  • na ekspertyzy, które dotyczą konkretnych inkubowanych przez Was innowacji
  • na doradztwo dla Waszych innowatorek i innowatorów

Jak to działa?

Zgłaszacie do nas (na maila katalizator@stocznia.org.pl) potrzebę, pomysł szkolenia, warsztatu, doradztwa, z którego chcielibyście skorzystać. My oceniamy, czy mieści się to w opisanym wyżej zakresie. Jeśli jest taka potrzeba, pomagamy znaleźć odpowiednią osobę lub zasób wiedzy i kontraktujemy ją. Natomiast jeśli Wy wiecie, co (i kogo) dokładnie potrzebujecie, po prostu pokrywamy koszt do ustalonej kwoty.

W roku 2023 r. każdy inkubator może wykorzystać jeden bon o wartości średnio około 2000 zł. W uzasadnionych przypadkach możemy rozmawiać o tym, by nieco zwiększyć jego wartość.

Skip to content