Wstecz Toronto – Centre for Social Innovation

Centrum Innowacji Społecznych z Toronto
www.socialinnovation.org

Historia zaczyna się w 2003 roku, kiedy grupa przedsiębiorców społecznych – wizjonerów doszła do wniosku, że zbyt wiele organizacji pracuje w izolacji, płacąc zbyt wiele za sprzęt i niespełniające norm przestrzenie. Zadali sobie pytanie co by się stało gdyby zaczęli się dzielić tymi kosztami. Z pomocą  darczyńców i udostępnionego lokalu w Toronto udało się, w czerwcu 2004 otworzyć przestrzeń o powierzchni 450 m2, w której pracowało 14 przedsiębiorców założycieli – tak powstała jedna z pierwszych przestrzeni co-workingowych na świecie!

Centrum realizuje swoje działania na wiele sposobów, jako inkubator, akcelerator, przestrzeń co-workingowa, świetlica środowiskowa, laboratorium lub przyjmując rolę innowatora. Każde z tych działań wpisuje się w misję wspierania i powiększania społeczności innowatorów społecznych dążących do stworzenia świata, który na pierwszym miejscu stawia ludzi i planetę.

Swoją pracę koncentrują wokół pojęcia „The Next Economy”, które zakłada, że w czasach kryzysu klimatycznego, ekonomicznego a także pogarszającego się zdrowia psychicznego ludzi, konieczne jest stworzenie nowej gospodarki, ukierunkowanej na człowieka, zrównoważonej, partycypacyjnej i sprawiedliwej. „The Next Economy” definiuje na nowo pojęcie sukcesu, przekształca rynek z szacunkiem do samoregenerującej się planety  i tworzy gospodarkę, z korzyścią dla wszystkich.

Centrum Innowacji Społecznej wspiera ludzi i organizacje, które chcą przyczynić się do tej zmiany i stawić czoło wyzwaniom społecznym i środowiskowym wykorzystując siłę współpracy, przedsiębiorczości i zmian systemowych.

Na ten moment Centrum gromadzi ponad 3000 osób i generuje roczne łączne przychody w wysokości 270 mln. dolarów.

Tagi