Fundusze UE
RP
UE

Zasady rekrutacji na Niekolonie 2024

Niekolonie to wakacyjny warsztat sieciująco-rozwojowy dla Innowatorów i Innowatorek Społecznych organizowany w ramach projektu Katalizator Innowacji Społecznych. 

Zasady rekrutacji: 

 1. Jako Innowatorkę społeczną lub Innowatora społecznego rozumiemy osobę, która tworzyła, współtworzyła lub tworzy albo współtworzy obecnie nowatorskie działanie, którego głównym i zamierzonym skutkiem jest zaspokajanie prawdziwej potrzeby społecznej lub walka z realnym problemem. 
 2. Pierwszeństwo w naborze mają osoby, które nie brały udziału w poprzednich edycjach Niekolonii. 
 3. Najważniejsze kryteria rekrutacyjne: 
  • Dotychczasowa działalność – zaangażowanie w działania na rzecz zmiany społecznej, realizowane projekty, doświadczenie w pracy z ludźmi i grupami. 
  • Motywacja – chęć rozwoju osobistego i zawodowego, zaangażowanie w budowanie społeczności, poszukiwanie nowych rozwiązań problemów społecznych. 
  • Potencjał do wykorzystania wiedzy w przyszłości – plany na dalszy rozwój, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
 4. Dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w rekrutacji. 
 5. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. 
 6. Dostępnych jest 40 miejsc. 
 7. Rekrutacja trwa od 6 czerwca (czwartek) od godziny 12:00 do 19 czerwca 2024 roku (środa) do godziny 12:00. 
 8. Wiadomość o wynikach rekrutacji na Niekolonie zostanie wysłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym 25 czerwca do godziny 17:00. 
 9. Lista rezerwowa: W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających kryteria niż dostępnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. Lista będzie alfabetyczna. Z osobami z listy rezerwowej będziemy się kontaktować telefonicznie po 27 czerwca.  
 10. Od wyników rekrutacji przysługuje odwołanie do Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (zarzad@fise.org.pl) w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 
 11. Osoba zakwalifikowana w terminie trzech dni od dnia otrzymania powiadomienia o zakwalifikowaniu ma obowiązek potwierdzić swój udział w Niekoloniach. Po potwierdzeniu otrzymuje status osoby uczestniczącej w Niekoloniach. 
 12. Osoba uczestnicząca w Niekoloniach jest zobowiązana do: 
  • samodzielnego zorganizowania przejazdu z/do miejsca zamieszkania do/z Gdańska (miejsce wspólnego transportu) lub miejsca Niekolonii; 
  • punktualnego przybycia na miejsce zbiórki/miejsce Niekolnii i obecności podczas wszystkich dni spotkania; 
  • jak najszybszego poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu lub innych sytuacjach wpływających na pobyt na Niekoloniach; 
  • wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu spotkania; 
  • wypełnienia formularza osoby uczestniczącej w projekcie “Katalizator innowacji społecznych”. 
 13. Koszty uczestnictwa w Niekoloniach finansowane są ze  środków projektu “Katalizator innowacji społecznych 2” prowadzonego przez Fundację Stocznia i Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Formularz zgłoszeniowy: ZGŁOSZENIA

Więcej informacji: Niekolonie 2024

Kontakt: Aleksandra Kot-Staniszewska, aleksandra.kot@fise.org.pl, 570 232 802 

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! 

Skip to content