Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Skalowanie innowacji społecznych. Siedem kroków do wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

Wydawca: Komisja Europejska

Rok publikacji: 2022

Autorzy: Stephen J. Barnett

Ze wstępu:

Żyjemy w świecie, który szybko się zmienia. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną i bardziej cyfrową, zmiany demograficzne, kryzys COVID-19 i kwestie migracji, to przykłady trendów i wydarzeń, które obecnie przekształcają świat pracy, edukacji i szkoleń oraz usług społecznych i stawiają przed nim nowe wyzwania. W odpowiedzi na te wyzwania potrzebujemy nowych sposobów działania, dzięki którym obywatele znajdą się w centrum działania. Potrzebujemy innowacji społecznych: rozwiązań, które są społeczne w swoich celach i środkach.

Unia Europejska odgrywa swoją rolę w promowaniu innowacji społecznych. To, co jest powszechną praktyką na jednym terytorium, może być nowe i innowacyjne oraz przynieść zmianę społeczną na innym obszarze. Dlatego też UE wspiera wzajemne uczenie się i współpracę między podmiotami zajmującymi się innowacjami społecznymi w państwach członkowskich. W dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych współpraca ta zaowocowała obecnie dwoma pragmatycznymi i użytecznymi przewodnikami: „Eksperymenty społeczne. Praktyczny przewodnik dla projektodawców”  i „Skalowanie innowacji społecznych Siedem kroków do wykorzystania Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”

[…]

Przewodniki te uzupełniają się wzajemnie i przeprowadzą Cię przez cały proces innowacji społecznych: od
identyfikacji wyzwań społecznych, przez opracowanie innowacyjnych rozwiązań, po prezentację ich potencjału;
pomogą również we wdrożeniu najbardziej przekonujących modeli na większą skalę.

Skip to content