4. wymIaNNaGdynia 21 i 22 września 2023

DeINNstytucjonalizacja – makro innowacja, która nie uda się bez mikro innowacji

 • Kiedy:
  21 września (czwartek), godz. 16:00-18:30
 • Prowadzenie:
  Kuba Wygnański, Fundacja Stocznia
  Dorota Rybarska–Jarosz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
  Jarosław Józefczyk, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • Sala:
  Poziom 0, Strefa A
 • Formuła:
  Rozmowa panelowa i dyskusja chętnych uczestników

Deinstytucjonalizacja to ważny kierunek modernizacji systemu opieki. Pod tym pojęciem kryje się z jednej strony troska o lepsze funkcjonowanie istniejących instytucji, takich jak domy pomocy społecznej, ale także schronisk, domów dziecka, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, środowiskowych domów samopomocy, ale także budowa i wzmacnianie sieci społecznego oparcia tak, żeby kierowanie osób do instytucji (w tym „wyprowadzania” z nich) było w ogóle możliwe.

Obecnie w Polsce na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym tworzone są programy deistytucjonalizacji. Na ich realizację zaplanowano też znaczące pieniądze z funduszy unijnych.

W ramach sesji mierzyliśmy się z pytaniem, w jaki sposób innowacje społeczne mogą przyczynić się do procesów deinstytucjonalizacji. Nam się wydaje, że jest to nie tylko obiecująca perspektywa, ale zgoła konieczna. Część innowacji społecznych ma przecież na celu swoistą humanizację dużych instytucji, a inne zmierzają do poprawy jakości lokalnie organizowanej pomocy i wsparcie opiekunów/ek. Rozmawialiśmy więc o procesach deinstytucjonalizacji w Polsce jako szczególnej szansie dla poszukiwania innowacji, ale w szczególności upowszechnienia i przeskalowania tych, które zostały już przetestowane.

Sesja składała się z dwóch części. Najpierw odbyła się rozmowa z Dorotą i Jarkiem, a później zaprosiliśmy wszystkich chętnych do dzielenia się swoimi perspektywami, pytaniami, opiniami.

Co warto przeczytać przed lub po spotkaniu?

Zachęcamy do zapoznania się z zasobami strony https://www.deinstytucjonalizacja.info, która powstała w ramach projektu realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych i Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. W szczególności namawiamy do poznania Rekomendacji Krajowych w zakresie rozwoju usługi społecznych i deinstytucjonalizacji.

Prowadzenie:

 • zdjęcie portretowe przyjaźnie, acz dyskretnie uśmiechniętego mężczyzny z posiwiałą brodą w okularach

  Kuba Wygnański

  Prezes Fundacji Stocznia, współzałożyciel wielu organizacji i inicjatyw społecznych (w tym m.in. Stowarzyszenia Klon/Jawor i portalu ngo.pl, Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca). Był zaangażowany we współtworzenie wielu rozwiązań systemowych związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w Polsce, m.in. mechanizmu 1% PIT, FIO oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wspiera działania Inkubatora pomysłów prowadzonego przez Fundację Stocznia i Gdynię oraz projektu Katalizator innowacji społecznych. Autor kilku publikacji dot. innowacji społecznych. Współtworzył rekomendacje w zakresie deinstytucjonalizacji przygotowane w ramach wspólnego projektu WRZOS-u i Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: wrzos.org.pl

 • zdjęcie portretowe na szarym

  Dorota Rybarska–Jarosz

  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. Pedagożka, socjoterapeutka i mediatorka, a także specjalistka w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie wolnym – podróżuje po górach, robi na drutach i pisze… opowiadania, powieści, wiersze.

 • czarno białe zdjęcie portretowe łysy mężczyzna z brodą w kraciastej koszuli i narzuconej czarnej bluzie z suwakiem

  Jarosław Józefczyk

  Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Z wykształcenia filozof. Od 1998 roku związany zawodowo z pomocą społeczną i tematyką pracy socjalnej. Współtwórca lokalnych planów strategicznych w obszarze polityki społecznej Gdyni w tym Gdyńskiego Planu Inkubacji Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pracownik socjalny i animator pracy projektowej w gdyńskiej pomocy społecznej, koordynator projektów i inicjatyw na rzecz gdyńskich społeczności lokalnych.

Skip to content