4. wymIaNNaGdynia 21 i 22 września 2023

Ponad wyobraźnią wizualną – innowacje społeczne dla osób niewidomych

 • Kiedy:
  21 września (czwartek), godz. 16:30-18:00
 • Prowadzenie:
  Malwina Fazá Al-Zubaidi, Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Paneliści/Panelistki:
  Dominik Szurgot, Stowarzyszenie Otwieracz
  Martyna Bondarska, Stowarzyszenie Otwieracz
  Paulina Kosowska, Stowarzyszenie Otwieracz
  Emilia Skubis, Fundacja 8kolor
  Grzegorz J. Nowicki, Fundacja 8kolor
  Ewa Smoleńska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi
  Katarzyna Peplinska-Pietrzak, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
  Marta Ryczkowska
  Bogumił Kanik, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych
 • Sala:
  Poziom 1, Strefa G
 • Formuła:
  Sesja wymiany doświadczeń

Podczas sesji wyruszymy w podróż po świecie innowacji dedykowanych osobom niewidomym i tworzonych przez osoby niewidome. By je poznać i zrozumieć,  uruchomimy zmysły czułe na odbiór wrażeń niewizualnych. Innowacje, których będziemy mieli okazję doświadczyć, wychodzą poza dostępność rozumianą jako dopowiadanie słowami o tym, co widzimy. Eksperymentują z odbiorem świata poprzez dotyk, zapach, muzykę, przestrzeń, propriocepcję. Nie tylko umożliwiają osobom niewidomym pełne zaangażowanie w kulturę, rekreację i turystykę, ale są też szansą dla osób widzących na wyjście poza okulocentryzm, na pełniejszą percepcję świata. Tworzą więc przestrzeń do integracji.

Za przystanki w tej podróży posłużą innowacje wypracowane w Inkubatorze Innowacji Społecznych Generator Dostępności. Opowiedzą o nich ich pomysłodawcy/czynie, inicjatorzy/rki i twórcy/czynie. Poznamy m.in.:

 • Metody dostosowywania gier planszowych prostymi, domowymi sposobami w taki sposób, by osoby niewidome mogły grać wspólnie z osobami widzącymi
 • Technikę tworzenia komiksów metodą termoformowania pozwalającą osobom niewidomym doświadczać sztuki komiksowej
 • Metodykę drukowania zapisów nutowych na drukarkach 3D i wykorzystywania ich w edukacji muzycznej
 • Laboratorium zmysłów – innowacyjny model tworzenia multisensorycznych spektakli teatralnych przez osoby niewidome
 • Program szkoleniowy dla instruktorów/ek narciarstwa wprowadzający w tajniki uczenia osób niewidomych skitouringu

Opowieści innowatorów/ek będą dla nas punktem wyjścia do dzielenia się ciekawymi inspiracjami i doświadczeniami z obszaru dostępności, a być może również pomysłami na kolejne interesujące rozwiązania.

Do udziału w sesji zapraszamy zarówno doświadczonych/e innowatorów/ki społecznych/e, osoby zaangażowane w problematykę zwiększania dostępności przestrzeni społecznych dla osób niewidomych, jak i osoby ciekawe tego zagadnienia, stawiające pierwsze kroki jako innowatorzy/rki społeczni/e, szukające inspiracji.

 

Prowadzenie:

 • usmiechnięta kobieta trzymająca małą kartkę tego samego koloru, co oczy z napisem 100% spółdzielczości

  Malwina Fazá Al-Zubaidi

  Pasjonatka innowacji w polityce społecznej. Od 10 lat tworzy i koordynuje projekty w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Obecnie zaangażowana w prace dwóch inkubatorów innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego oraz dostępności. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania pracą i potencjałem ludzkim na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Absolwentka Szkoły Liderów. Mentorka Innowacji, edukatorka, trenerka i ewaluatorka. Dyplomowana kocia behawiorystka prowadząca dom tymczasowy dla niewidomych kotów w Fundacji Ja Pacze Sercem.

Paneliści/Panelistki:

 • awatar kobiety

  Martyna Bondarska

  Studentka dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W projekcie innowacji „Zagrajmy – gry planszowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku” testowała rozwiązania dotyczące adaptacji gier planszowych do potrzeb osób słabowidzących. Współautorka książki „Strefa półcienia” stanowiącej podsumowanie pierwszego etapu realizacji projektu, którego celem jest przybliżanie osobom z niepełnosprawnością wzroku różnych dziedzin sztuki, przede wszystkim sztuk wizualnych.

 • uśmiechnięty mężczyzna

  Bogumił Kanik

  Socjolog, doradca Zarządu Enea S.A. do spraw społecznych. Ratownik górski Grupy Beskidzkiej GOPR i Prezes Fundacji Pogranicze Bez Barier. Instruktor narciarski. Realizator innowacji „Skiturowy Program Instruktażowy – przygotowanie instruktorów narciarstwa do pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi” w Generatorze Dostępności.

 • awatar kobiety

  Paulina Kosowska

  Absolwentka prawa, w projekcie innowacji „Zagrajmy – gry planszowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku” testowała proponowane formy adaptacji gier planszowych z punktu widzenia osoby słabowidzącej. Jako przedstawicielka środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku uczestniczyła w pracach nad stworzeniem Lubelskich Standardów Dostępności Kultury.

 • awatar mężczyzny

  Grzegorz J. Nowicki

  Twórca Lubelskich Warsztatów Komiksu. Od 2013 r. instruktor w Dzielnicowym Domu Kultury na Węglinie. Animator lubelskiej kultury, od lat związany z lubelskimi wydarzeniami kulturalno-artystycznymi. Plastyk, edukator dzieci i młodzieży. Prowadzi i organizuje wiele warsztatów komiksowych, ogólnoplastycznych oraz artystycznych dla mieszkańców Lublina i całej Polski. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Lublinie. Od 2014 r. realizuje i koordynuje różne projekty miejskie: „Dzielnice Kultury”, „Miasto Kultury”, uczestnik szkoleń w kwestiach zapewniania dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami. Lubelski artysta, ekspert do spraw komiksu. Twórca Warsztatów Komiksu – najdłużej nieprzerwanie trwających warsztatów komiksowych w Polsce. Rozpoznawalny w społeczności komiksiarzy, jako edukator i warsztatowiec. Współtworzy wraz z Emilią Skubis autorskie plansze do tematycznych zbiorczych zinów komiksowych. Realizator innowacji „Komiksy dostępne od ręki” w Generatorze Dostępności.

 • zdjęcie portretowe lekko uśmiechniętej kobiety

  Katarzyna Peplinska-Pietrzak

  Pedagożka teatru, twórczyni działań multisensorycznych, reżyserka, koordynatorka i trenerka dostępności, audiodeskryptorka. Współtworzy działania performatywne i choreograficzne m.in. z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Obecnie szczególnie interesuje ją audiodeskrypcja jako strategia dramaturgiczna. Pracuje w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie i Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, gdzie ostatnio wyreżyserowała spektakl „Moja pierwsza odyseja kosmiczna” dla dzieci w wieku 0-24 miesiące. Tworzy programy twórcze i prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Autorka 3 innowacji włączających osoby z niepełnosprawnością: „Zmysły w ruchu. Model choreografii dla osób niewidomych”, „Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze” (model dostępnej edukacji artystycznej), „Teatr: laboratorium zmysłów” (multisensoryczny spektakl w ciemności z poetycką audiodeskrypcją).  Członkini Sieci Liderek i Liderów Dostępności zainicjowanej przez Fundację Kultury bez Barier. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 i 2021 r.

 • awatar kobiety

  Marta Ryczkowska

  Lubelska artystka, doktor historii sztuki. Od lat prowadzi warsztaty i realizuje projekty mające na celu przybliżanie sztuki różnym kategoriom odbiorców. W projekcie innowacji „Zagrajmy – gry planszowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku”, realizowanym w Generatorze Dostępności, tworzyła adaptacje gier, a następnie pracowała nad ich ulepszeniem, uwzględniając uwagi zgłaszane w czasie testów.  W 2021 r. rozpoczęła realizację projektu Strefa Półcienia, którego adresatami są osoby z niepełnosprawnością wzroku. Efektem realizacji pierwszej części projektu była książka „Strefa Półcienia” będąca zapisem wspólnych doświadczeń artystycznych osób widzących, słabowidzących i niewidomych.

 • awatar kobiety

  Emilia Skubis

  Studentka na kierunku pedagogika, wolontariuszka warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży (Lublin, Łódź), instruktorka w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, edukatorka dzieci i młodzieży, prowadzi i organizuje warsztaty ogólnoplastyczne oraz komiksowe, prowadzi warsztaty ceramiczne i malarskie dla Głuchych, uczestniczka szkoleń w kwestiach zapewniania dostępności osobom ze specjalnymi potrzebami, współpracowała ze Stowarzyszeniem Otwieracz podczas tworzenia tyflografik dla Piwnicy pod Fortuną w Lublinie. Lubelska artystka. Twórczyni scenariuszy komiksowych oraz plansz komiksowych. Realizatorka innowacji „Komiksy dostępne od ręki” w Generatorze Dostępności.

 • Duet muzyków, kobieta w długiej czarnej sukni gra na flecie poprzecznym wpatrzona w partyturę

  Ewa Smoleńska

  Muzyk, innowatorka społeczna, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia z Muzyką do Ludzi.  Aktywnie koncertuje i organizuje życie muzyczne lokalnych środowisk, łącząc te działania  z rozwojem muzycznym osób z niepełnosprawnością wzroku. Jej pasją i najlepszym narzędziem zmieniającym świat jest muzyka klasyczna. Realizatorka dwóch innowacji z obszaru edukacji muzycznej w Generatorze Dostępności i Włączniku Innowacji Społecznych.

 • awatar mężczyzny

  Dominik Szurgot

  Od 2020 r. działa w Stowarzyszeniu Otwieracz w Lublinie. Prowadzi szkolenia z pierwszego kontaktu z osobami z niepełnosprawnością wzroku oraz tworzenia audiodeskrypcji. Konsultuje dostępność wydarzeń kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem audiodeskrypcji. Koordynator projektu innowacji zatytułowanego „Zagrajmy – gry planszowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku”, realizowanego w Generatorze Dostępności.

Skip to content