4. wymIaNNaGdynia 21 i 22 września 2023

Ubóstwo energetyczne i samotność seniorów – rozwiązania Miasta Rybnika na nowe problemy społeczne

 • Kiedy:
  22 września (piatek), godz. 9:30-10:30
 • Prowadzenie:
  Barbara Kazana, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 • Sala:
  Poziom 1, Strefa F
 • Formuła:
  Prezentacja połączona z dyskusją

Spotkanie miało na celu przybliżenie rybnickich innowacyjnych rozwiązań problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz coraz częściej pojawiającym się problemem ubożenia mieszkańców (w tym ubóstwa energetycznego) w szczególności wśród seniorów.

Barbara zaprezentowała dwa innowacyjne rozwiązania:

 • mieszkanie cohausingowe dla mieszkanek Rybnika, samotnych kobiet 60+, w którym zastosowano proste innowacyjne rozwiązania oparte na wspólnym zamieszkaniu, włączeniu seniorek w środowisko lokalne poprzez zaangażowanie mieszkańców w wolontariat na ich rzecz mający na celu pomoc w codziennym ich funkcjonowaniu.
 • Wspólny Stół jako miejsce do spotkań i spożywania posiłku dla osób potrzebujących i ubogich energetycznie, które oparte jest o wolontariat różnych grup społecznych (w tym seniorów). Działanie funkcjonuje zgodnie z zasadą zero waste  poprzez pozyskiwanie żywności poprzez Bank Żywności, współpracę ze sklepami, restauratorami, trzecim sektorem oraz mieszkańcami.

Barbara opowiedziała także o praktycznych rozwiązaniach i  zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięć.

Na spotkanie zapraszaliśmy osoby, które chciały się więcej dowiedzieć o szczegółach wdrażania działań opartych o wolontariat, współpracę międzysektorową.

 

Prowadzenie:

 • zdjęcie uśmiechniętej kobiety w okularach

  Barbara Kazana

  Pedagożka, z wykształcenia pracowniczka socjalna, wieloletnia pracowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, kierowniczka Działu Projektów i Programów zajmująca się od 17-stu lat realizacją projektów i programów mających na celu wprowadzanie nowych rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania problemów społecznych.

  Zaangażowana w realizację działań z zakresu rewitalizacji i  organizacji środowiska lokalnego, w szczególności w stosunku do  grup dewaloryzowanych.  Inicjatorka współpracy międzysektorowej na rzecz  rozwoju polityki senioralnej w Rybniku, aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zwiększenia form wsparcia w środowisku lokalnym dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym, między innymi poprzez  tworzenie mieszkań cohausingowych, klubów seniora, rozwój asystentury i opieki wytchnieniowej. Inicjatorka rybnickiego „Wspólnego Stołu”, czyli miejsca do spotkań i spożywania posiłków dla ubogich energetycznie, opartego o zasadę zero waste.  Zawodowo nastawiona na współpracę z trzecim sektorem,  budowanie współpracy i partnerstw na rzecz osób potrzebujących.

  Prywatnie prezeska jednego z młodych rybnickich stowarzyszeń działających w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej.

Skip to content