Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Wstecz Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Zdjęcie Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

[INKUBATOR ZAKOŃCZYŁ JUŻ NABÓR ZGŁOSZEŃ.]

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zapewnia wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami posiadających stosowne orzeczenie oraz poprawę jakości świadczonych usług.

Kontakt

Skip to content