Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Skalowanie innowacji

Skalowanie innowacji

Skalowanie innowacji polega na upowszechnianiu wypracowanych rozwiązań tak, by miała do nich dostęp coraz większa rzesza ludzi. Nie ma na to jednej metody – czasem wystarczy podzielić się sprawdzonym rozwiązaniem z podmiotami działającymi w innych regionach, innym razem potrzebna będzie bliższa współpraca i dostosowanie wypracowanych narzędzi do nowych kontekstów.

Skip to content