Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Analiza SWOT

Analiza SWOT

Analiza SWOT (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) jest metodą pożyczoną z dziedziny zarządzania i procesów design thinking. To badanie przeprowadzane przez organizację lub grupę w celu określenia jej wewnętrznych mocnych i słabych stron, a także zewnętrznych szans i zagrożeń. Może być również narzędziem, które przyda się w procesie projektowania innowacji społecznej.

Analiza prowadzi do bogatszego zrozumienia, co produkt, usługa, rozwiązanie lub organizacja może zaoferować. Bada ich kluczowe słabości, nad którymi należy pracować, aby odnieść sukces, a także w których obszarach warto poprosić o pomoc.

Skip to content