Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Design thinking

Design thinking

Design thinking to powstała w latach 60. w USA metoda tworzenia produktów i usług. Jej kluczowymi elementami są:

  1. Empatia – dogłębne zbadanie potrzeb i problemów użytkowników,
  2. Kreatywność – studiowanie problemu z wielu perspektyw, poszukiwanie nieoczywistych odpowiedzi na zdefiniowane pytania,
  3. Eksperyment – budowanie prototypów rozwiązań i testowanie ich wraz z użytkownikami.

Metodę design thinking można z powodzeniem stosować w edukacji, administracji, organizacjach pozarządowych, firmach prywatnych. Przydaje się szczególnie tam, gdzie rozpatrywany problem jest całkiem nowy lub gdy tradycyjne rozwiązania przestały działać. 

Budowanie produktów i usług w oparciu o design thinking wymaga stworzenia interdyscyplinarnego zespołu. Współpraca osób należących do różnych dziedzin zwiększa szanse na wypracowanie innowacyjnego rozwiązania.

Skip to content