Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Mapowanie innowacji

Mapowanie innowacji

Działanie intencjonalne mające na celu powstawanie nowych pomysłów na innowacyjne rozwiązania.

Może przybierać różne formy: mapowanie potrzeb (analiza wskaźników, które mogą pokazywać dynamikę zmian, np. gwałtowny wzrost zachorowań, skargi konsumenckie), przestrzeni (znajdowanie w fizycznej przestrzeni różnego rodzaju dysfunkcji lub pozytywów), systemów (analiza kompletności i spójności systemów, np. transportu osób z niepełnosprawnością ruchową).

Skip to content