Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna to sfera, w której ekonomiczna działalność służy realizacji celów społecznych.

Chodzi przede wszystkim o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. osoby z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, seniorzy).

Skip to content