Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Włączenie społeczne

Włączenie społeczne

Włączenie społeczne w innowacjach to działania na rzecz dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, możliwości zatrudnienia, mieszkania, bezpieczeństwa itp. w społeczeństwie. Dotyczy wszystkich bez względu na ich pochodzenie, religię, orientację seksualną, zdolności intelektualne, płeć czy sytuację materialną.

Inkubatory skupiające swoją szczególną uwagę na zagadnienie włączenia społecznego to m.in. Inkubator Włączenia Społecznego czy Wielkopolskie Innowacje Społeczne.

Skip to content