Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Inkubator Wielkich Jutra

Zdjęcie Inkubator Wielkich Jutra

[INKUBATOR ZAKOŃCZYŁ JUŻ NABÓR ZGŁOSZEŃ]

Zajmuje się wspieraniem innowacji z obszaru dostępności. Prowadzi go firma DGA S.A.

Inkubator udziela pomocy eksperckiej i finansowej innowatorom, którzy mają pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Kontakt

Inkubator Wielkich Jutra
Telefon 618595901
Telefon 505820079
E-mail biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
Strona WWW http://www.inkubatorwielkichjutra.pl/
Facebook https://www.facebook.com/inkubatorwielkichjutradostepnoscplus
Skip to content